Investor relations

Här hittar du finansiell information som är kopplad till Scout Gamings aktie och företagets ekonomiska utveckling. Till exempel kan du hitta finansiella rapporter och regulatoriska pressmeddelanden nedan.

Kortnamn
ISIN-kod:
Antal aktier:

SCOUT
SE0010521153
13 283 455

Handel med aktien sker på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye är bolagets Certified Adviser,Tel 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se

Största aktieägare

Per 30 June 2019

AktieägareAntal aktierAndel%
Atle Sundal Holding AS1 578 70511,9%
Nordnet Pensionsförsäkring1 376 85010,4%
Swedbank Robur Fonder1 180 0008,9%
Novobis AB1 000 0007,5%
Knutsson Holdings AB968 4907,3%
Avanza Pension876 8736,6%
Andreas Sundal Holding AS803 4646,0%
Bjorn Fjellby Holding AS729 7315,5%
Ålandsbanken i ägares ställe490 0123,7%
Proboxit Investment AB458 9623,5%
Totalt tio största ägarna9 463 08771,2%
Övriga befintliga aktieägare3 820 36828,8%
Antal aktier13 283 455100%