Investor relations

Här hittar du finansiell information som är kopplad till Scout Gamings aktie och företagets ekonomiska utveckling. Till exempel kan du hitta finansiella rapporter och regulatoriska pressmeddelanden nedan.

Kortnamn
ISIN-kod:
Antal aktier:

SCOUT
SE0010521153
13 283 455

Handel med aktien sker på NASDAQ OMX First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Tlf: (+46) 08-545013 49

Största aktieägare

Per 31 March 2019

AktieägareAntal aktierAndel%
Atle Sundal Holding AS1 578 70511,9%
Nordnet Pensionsförsäkring1 253 4329,4%
Swedbank Robur Fonder1 180 0008,9%
Novobis AB1 000 0007,5%
Avanza Pension972 5577,3%
Knutsson Holdings AB968 4907,3%
Andreas Sundal Holding AS803 4646,1%
Daniel Rammeskov766 8065,7%
Bjorn Fjellby Holding AS729 7315,5%
Marcus Mheir Martayan604 8464,4%
Totalt tio största ägarna9 858 03174,2%
Övriga befintliga aktieägare3 920 31125,8%
Antal aktier13 283 455100%