Investor relations

Här hittar du finansiell information som är kopplad till Scout Gamings aktie och företagets ekonomiska utveckling. Till exempel kan du hitta finansiella rapporter och regulatoriska pressmeddelanden nedan.

Kortnamn
ISIN-kod:
Antal aktier:

SCOUT
SE0010521153
14 533 455

Handel med aktien sker på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye är bolagets Certified Adviser,Tel 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se

Största aktieägare

Per 31 Dec 2019

AktieägareAntal aktierAndel%
Atle Sundal Holding AS1 578 70510,9%
Nordnet Pensionsförsäkring1 390 4149,6%
Swedbank Robur Fonder1 295 4408,9%
Novobis AB1 244 0828,6%
Knutsson Holdings AB1 189 3278,2%
Avanza Pension1 045 2827,2%
Andreas Sundal Holding AS803 4645,5%
Bjorn Fjellby Holding AS726 1315,0%
Tekkorp LLC465 6293,5%
Proboxit Investment AB458 9623,5%
Totalt tio största ägarna10 197 43670,2%
Övriga befintliga aktieägare4 336 01929,8%
Antal aktier14 533 455100%