Investor relations

Här hittar du finansiell information som är kopplad till Scout Gamings aktie och företagets ekonomiska utveckling. Till exempel kan du hitta finansiella rapporter och regulatoriska pressmeddelanden nedan.

Kortnamn
ISIN-kod:
Antal aktier:

SCOUT
SE0010521153
17 501 592

Handel med aktien sker på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye är bolagets Certified Adviser,Tel 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se

Största aktieägare

Per 31 Mar 2020

AktieägareAntal aktierAndel%
Topline Capital Partners LP2 884 33216,5%
Atle Sundal Holding AS1 578 7059,0%
Novobis AB1 498 2388,6%
Knutsson Holdings AB1 432 2008,2%
Swedbank Robur Fonder1 238 4177,1%
Nordnet Pensionsförsäkring922 3985,3%
SIA Optibet833 3334,8%
Andreas Sundal Holding AS803 4644,6%
Avanza Pension691 4264,0%
Björn Fjellby Holding AS606 1313,5%
Tekkorp LLC549 5453,1%
Totalt största ägarna13,038,09074,4%
Övriga befintliga aktieägare4 463 50225,6%
Antal aktier17 501 592100%