Investor relations

Här hittar du finansiell information som är kopplad till Scout Gamings aktie och företagets ekonomiska utveckling. Till exempel kan du hitta finansiella rapporter och regulatoriska pressmeddelanden nedan.

30
augusti

Rapport Q2

augusti 2019

29
november

Rapport Q3

november 2019

29
februari

Bokslutskommuniké

februari 2020