Back to press releases

Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel med BTA

Scout Gaming Group AB:s (publ) ("Bolaget" eller "SGG") företrädesemission av aktier om cirka 101 MSEK (“Företrädesemissionen) är registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) är den 7 oktober 2022. Utsökningsdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 11 oktober 2022. De nyemitterade aktierna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 13 oktober 2022.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, och legal rådgivare till Bolaget är Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Jönsson, Finanschef och tf VD
Tel: +46 725 49 41 73
E-mail: [email protected]

Kort om Scout Gaming Group AB 
Scout Gaming Group AB är en licensierad och reglerad fullsortiments leverantör inom Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad tjänst med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har säte i Stockholm, Sverige med utvecChekling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB.