Back to press releases

Förändringar i ledningen för Scout Gaming Group

Förändringar i ledningen för Scout Gaming Group

Styrelsen för Scout Gaming Group, vidare ”SGG” eller ”bolaget”, har beslutat att utse nuvarande tillförordnade Verkställande direktören Niklas Jönsson till permanent Verkställande direktör för Scout Gaming Group.

Styrelsen har även tillsammans med bolaget beslutat att Andreas Olsen, nuvarande Head of Finance i Norge kommer att ta över rollen som Group CFO, med omedelbar verkan.

Andreas Olsen började hos Scout Gaming Group i juli 2022 och har flera år av erfarenhet inom redovisning och revision. Andreas har fyra års erfarenhet inom revision, där han jobbade med både privata och publika bolag, primärt hos EY i Bergen, där han även blev kvalificerad revisor. Andreas har en magisterexamen i redovisning och revision samt finansiering, båda ifrån Universitetet i Agder i Norge.

Kommunikation från bolaget kommer hädanefter endast vara på engelska, förutom kommunikation där svenska är ett krav.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Braathen, Styrelseordförande
Tel: +46 705 25 27 77
E-mail: [email protected]

 

Niklas Jönsson, Verkställande Direktör
Tel: +46 725 494 173 
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och Sportsbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har säte i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB.