Back to press releases

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Fjärde kvartalet: oktober – december 2022

 • Omsättningen från spelverksamheten uppgick till 8,0 MSEK (8,4), motsvarande en minskning med 4 %.
 • B2B intäkter uppgick till 5,1 MSEK (3,0), en ökning med 70%.
 • B2C intäkter uppgick till 2,9 MSEK (5,4), en minskning med 45%.
 • Totala intäkter uppgick till 8,0 MSEK (10,1)
 • EBITDA uppgick till -10,7 MSEK (-37,3)
 • Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (-39,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-1,73)
 • Ingick avtal med Apple iSports samt Cartola Express.
   

Helår 2022

 • Omsättningen från spelverksamheten uppgick till 25,6 MSEK (31,8), motsvarande en minskning om 20%.
 • B2B intäkter uppgick till 14,0 MSEK (9,6), en ökning med 46%.
 • B2C intäkter uppgick till 11,7 MSEK (22,2), en minskning med 47%.
 • Totala intäkter uppgick till 25,6 MSEK (36,6)
 • EBITDA uppgick till -67,9 MSEK (-84,3)
 • Periodens resultat uppgick till -60,1 MSEK (-82,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-3,67)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning kommer att ske avseende räkenskapsåret 2022.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga händelser efter räkenskapsårets slut.

Rapporten är publicerad på Scout Gaming Groups webbsida: https://www.scoutgaminggroup.com/investor-relations/financial-reports

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Jönsson, Finanschef och tf Verkställande Direktör
Tel: +46 725 49 41 73
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och Sportsbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har säte i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan som Scout Gaming Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 28 februari 2023, klockan 08.00 CET.