Back to press releases

Delårsrapport januari-juni 2022

Delårsrapport januari-juni 2022

Andra kvartalet: april – juni 2022

 • Omsättningen från spelverksamheten uppgick till 4,2 MSEK (8,0), motsvarande en minskning om 47%.
 • B2B intäkter uppgick till 1,8 MSEK (2,6), en minskning med 30%.
 • B2C intäkter uppgick till 2,4 MSEK (7,1), en minskning med 66%.
 • Totala intäkter uppgick till 4,3 MSEK (13,9)
 • EBITDA uppgick till -23,3 MSEK (-13,3)
 • Periodens resultat uppgick till -27,3 MSEK (-16,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,2 kr (-0,8)
 • Styrelsen lämnade föreslag till kommande bolagsstämma om en fullt garanterad företrädesemission om 101 MSEK.
 • Erhöll en bryggfinansiering om 20 MSEK från tre större aktieägare.

Delårsperioden: januari-juni 2022

 • Omsättningen från spelverksamheten uppgick till 10,9 MSEK (16,3), motsvarande en minskning om 40%.
 • B2B intäkter uppgick till 4,2 MSEK (5,0), en minskning med 16%.
 • B2C intäkter uppgick till 6,7 MSEK (12,2), en minskning med 45%.
 • Totala intäkter uppgick till 16,3 MSEK (27,3)
 • EBITDA uppgick till -41,6 MSEK (-28,2)
 • Periodens resultat uppgick till -47,0 MSEK (-26,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,1 kr (-1,2)

Händelser efter periodens utgång

 • Gick live med operatörerna bet365 och Norsk Tipping.

Rapporten är publicerad på Scout Gaming Groups webbsida: https://www.scoutgaminggroup.com/investor-relations/financial-reports

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Jönsson, Finanschef och tf Verkställande Direktör
Tel: +46 725 49 41 73
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och Sportsbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har säte i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan som Scout Gaming Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 19 augusti 2022, klockan 08.00 CET.