Back to press releases

Delårsrapport januari-september 2022

Delårsrapport januari-september 2022

Tredje kvartalet: juli – september 2022

 • Omsättningen från spelverksamheten uppgick till 6,6 MSEK (6,6), motsvarande en ökning om 1%.
 • B2B intäkter uppgick till 4,7 MSEK (2,2), en ökning med 113%.
 • B2C intäkter uppgick till 1,9 MSEK (4,4), en minskning med 57%.
 • Totala intäkter uppgick till 6,7 MSEK (12,2)
 • EBITDA uppgick till -10,2 MSEK (-6,3)
 • Periodens resultat uppgick till -17,5 MSEK (-11,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,77 kr (-0,53)
 • Erhöll en bryggfinansiering om 20 MSEK från fyra större aktieägare.
 • Lansering hos bet365 på mer än 120 marknader.
 • Extra bolagsstämma den 1 september beslutade om att godkänna förslaget en fullt garanterad företrädesemission om 101 MSEK

Delårsperioden: januari-september 2022

 • Omsättningen från spelverksamheten uppgick till 17,6 MSEK (22,9), motsvarande en minskning om 23%.
 • B2B intäkter uppgick till 8,9 MSEK (6,3), en ökning med 41%.
 • B2C intäkter uppgick till 8,6 MSEK (16,6), en minskning med 48%.
 • Totala intäkter uppgick till 22,9 MSEK (39,5)
 • EBITDA uppgick till -51,8 MSEK (-34,6)
 • Periodens resultat uppgick till -64,5 MSEK (-38,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,86 kr (-1,69)

Händelser efter periodens utgång

 • Ingått avtal med Apple iSports.

Rapporten är publicerad på Scout Gaming Groups webbsida: https://www.scoutgaminggroup.com/investor-relations/financial-reports

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Jönsson, Finanschef och tf Verkställande Direktör
Tel: +46 725 49 41 73
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och Sportsbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har säte i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan som Scout Gaming Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 18 november 2022, klockan 08.00 CET.