Back to press releases

Uppdatering av omstrukturering inom B2B

Uppdatering av omstrukturering inom B2B

I bolagets rapport för Q3 innevarande år informerade bolaget om en pågående omstrukturering inom bolagets B2B affär. Denna process har nu genomförts, innebärande att antalet kontrakterade B2B samarbeten nu uppgår till tretton, varav åtta är integrerade och övriga fem beräknas vara i full drift under första kvartalet 2023. Detta inkluderar det samarbete i Brasilien som bolaget i annat pressmeddelande av idag informerar om.

Bolaget har avslutat elva samarbeten under årets tredje och fjärde kvartal.

Araz Heydariyehzadeh, Chief Commercial Officer för SGG kommenterar; 

"Fokus för förändringsarbetet var att vi endast skall ha lönsamma kundsamarbeten. Inget av de avslutade avtalen, vilka var ingångna under tidigare år, hade potential för kommersiell bärighet. Det var för bolagets del essentiellt att avsluta desamma, och att därigenom även nu kunna stärka vårt fokus på existerande och nya partnerskap. Vi har utfört processen i gott samarbete med aktuella avtalspartner och utan att extra kostnader uppstått.

Utöver detta har bolaget i de nya avtalen skapat ett standardiserat utbud avseende bolagets innehållsleveranser. Detta medför betydande effektiviseringar och kostnadsbesparingar samt ännu bättre kvalité i vår leverans. Vi känner oss trygga i att nu kunna uttala att vi besitter en av marknadens absolut bästa produkter inom segmentet. Vidare har vi även omförhandlat våra kommersiella villkor i existerande avtal och har under året implementerat en ny avtalsmodell för framtida samarbeten.

Sammantaget medför dessa åtgärder att vi nu placerar bolaget i en helt annan position, och skapar för första gången någonsin i bolagets historia, goda förutsättningar för lönsamhet inom vår B2B affär.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Jönsson, Finanschef och tf VD
Tel: +46 725 494 173
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad leverantör av B2B och B2C Daily Fantasy Sports och Sportsbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har säte i Sigtuna, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB.