Back to press releases

Scout Gaming publicerar Q3 2020: Intäkterna ökade med 85% till 15,0 MSEK

”Koncernen hade ett stabilt kvartal med kraftigt ökade intäkter, lett av återstarten av global sport, hastigheten i återhämtningen överträffade ledningens förväntningar. Den globala Fantasy Sports-marknaden för spel om pengar utanför USA är dock alltjämt i sin linda. Scout Gamings operatörsindex uppgick för kvartalet till 2421, en tillväxt med 169% jämfört med motsvarande kvartal föregående år - en allt större andel kommer från nya bettingrelaterade fantasy-produkter. Den totala intäktsbasen växte med 85%, jämfört med föregående år till 15,0 MSEK. Antalet aktiva spelare i vårt nätverk i utgången av kvartalet ökade med 117% jämfört med föregående år. Vi ser fortsatt goda utsikter för den europeiska marknaden för sportspel och för fantasy sports i synnerhet, således gör vi bedömningen att vi har möjligheter att växa verksamheten kraftigt framgent.” Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till delårsrapporten.

Kvartalet juli – september 2020

• Intäkterna uppgick till 15,0 MSEK (8,1), en ökning med 85% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

• EBITDA uppgick till -11.6 MSEK (-7,9).

• Periodens resultat uppgick till -13,4 MSEK (-9,5)

• Resultat per aktie uppgick till -0,7 kr (-0,7)

• Operatörsindex uppgick till 2421 (900), jämfört med motsvarande kvartal föregående år uppgår tillväxten till 169%.

• Scout Gaming genomförde en kraftigt övertecknad riktad nyemission mot internationella institutionella investerare om 75 MSEK, för att kunna accelerera tillväxt och produktutveckling ytterligare.

• Scout Gaming vann EGR Award-kategorin “Fantasy Sports Supplier of the year” 2020, för tredje året i rad.

• Bolaget utökade och förlängde sitt befintliga avtal med Kaizen Gaming (Stoiximan och Betano).

• Scout Gaming ingick licensavtal med marknadsledande CIS-operatören Parimatch. 

Delårsperioden januari – september 2020

• Intäkterna uppgick till 30,0 MSEK (15,7)

• EBITDA uppgick till -33,4 MSEK (-34,6)

• Periodens resultat uppgick till -40,7 MSEK (-38,9)

• Resultat per aktie uppgick till -2,3 kr (-2,8)

Händelser efter periodens utgång

• Scout Gaming ingick avtal med en av de marknadsledande operatörerna på Balkanhalvön, Meridianbet – vilket ger Meridianbet tillgång till Scout Gamings hela produktportfölj.

Den fullständiga rapporten finns bifogad i detta utskick samt tillgänglig på: https://www.scoutgaminggroup.com/investor-relations/financial-reports.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: [email protected].

 

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 18 november 2020, klockan 08.00 CET.