Back to press releases

SCOUT GAMING publicerar Bokslutskommuniké för 2021

Fjärde kvartalet: oktober – december 2021

· Intäkterna uppgick till 17,1 MSEK (16,9), motsvarande en tillväxt om 1% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

· EBITDA uppgick till -30,9 MSEK (-5,8).

· Engångskostnader i kvartalet hänförliga till tidigare kvartal under året uppgick till 18,0 MSEK, se sid 5, Kostnader.

· Periodens resultat uppgick till -34,7 MSEK (-13,9).

· Resultat per aktie uppgick till -1,5 kr (-0,7).

· Styrelsen har initierat en genomlysning av koncernens kostnadsstruktur och effekterna av denna kommer publiceras när arbetet är klart.

Helåret 2021

· Intäkterna uppgick till 56,6 MSEK (46,9), motsvarande en tillväxt om 21%.

· EBITDA uppgick till -65,4 MSEK (-39,2).

· Årets resultat uppgick till -72,9 MSEK (-54,6).

· Resultat per aktie uppgick till -3,2 kr (-3,1).

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning kommer att ske avseende räkenskapsåret 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, Verkställande direktör
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Niklas Jönsson, CFO
Tel: +46 725 494 173
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.