Back to press releases

Styrelseordförande, vd och finanschef samt personal och institutionella ägare utökar sina innehav i Scout Gaming

Scout Gaming har mottagit information om att ett flertal personer i ledande ställning och annan personal samt närstående till dessa idag utökat sina innehav i bolaget. Vidare har bolaget informerats om att befintliga institutionella ägare har utökat sina respektive innehav i bolaget. Redeye har i samband med transaktionerna beviljat John Bäck och Richard Schött undantag från gällande avtal om lock-up uppgående till 100 000 aktier vardera.

Redeye Aktiebolag har medgivit säljarna undantag från sina förpliktelser enligt gällande avtal om lock-up med hänvisning till att köparna är personer i ledande ställning och personal i Scout Gaming samt välrenommerade institutionella ägare.

Styrelseordförande, vd och finanschef kommer att insynsrapportera i enlighet med finansinspektionens krav, inom utsatt tidsperiod. Samtliga personer närstående till Scout Gaming kommer att överta säljarnas lock-up. Sammantaget uppgår det till 64 625 aktier. Bland köparna, utöver de som kommer att insynsrapportera, återfinns bland annat kommersiell direktör, ekonomichef samt Johan Öhman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 758 16 68
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och poolspel. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 11 juni 2018, klockan 08.45 CET.