Back to press releases

Scout Gaming ingår ramavtal med European Broadcasting Unions enhet för sport

Scout Gaming har ingått ett ramavtal med Eurovision Sport, en avdelning inom European Broadcasting Union (EBU), världens ledande förening av public service-mediaaktörer. En första partner kommer att få tillgång till plattformen och förväntas lansera under fjärde kvartalet 2019.

Avtalet innebär att Scout Gaming kommer att tillhandahålla plattformslicenser till Eurovision Sport, dess partners och EBU-medlemmar. European Broadcasting Union (EBU) är världens ledande förening av public service-media. De har 116 medlemsorganisationer i 56 länder och har ytterligare 34 anknutna medlemmar i Asien, Afrika, Australien och Amerika. Deras medlemmar driver över 2 000 TV-, radio- och onlinekanaler och erbjuder ett brett innehåll på andra plattformar.

Avtalet förväntas ha viss inverkan på Scout Gamings intäkter under 2019, men har potential att ha en betydande effekt på intäkterna under kommande år beroende av hur utrullningen hos EBU-medlemmar och partners utvecklas.

“Scout Gamings ambition har från början varit att samarbeta med tier 1-operatörer och mediehus, särskilt de som delar vår passion för innovation inom sport. EBU är en idealisk partner – de är extremt passionerade i sin strävan att tillhandahålla och koordinera innehåll av hög kvalitet till sina medlemmar. Avtalet åskådliggör också den starka position vi har hos våra nuvarande mediakunder.

Jag är stolt över att leverera till en organisation av storleksordning som EBU, vi ser fram emot att hjälpa dem och deras medlemmar att utveckla och förnya sitt sportinnehåll under de kommande åren. “, kommenterar Scout Gamings vd, Andreas Ternström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har 79 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 26 september 2019, klockan 08.00 CET.