Back to press releases

Scout Gaming publicerar Q2 2020: Intäkterna ökade med 58% till 6,3 MSEK

”Kvartalet inleddes med väldigt låg aktivitet eftersom de flesta sporter och ligor globalt hade uppehåll relaterade till den pågående COVID-19-pandemin. Vi lyckades dock snabbt färdigställa vårt esport-erbjudande och lansera delar av det i mitten av april. I mitten av maj återupptog tyska Bundesliga spel och från det tillfället upplevde vi en snabb återhämtning som under juni månad resulterade i rekordaktivitet. Vi har haft en accelererande underliggande tillväxt genom hela andra halvan av kvartalet och är glada att vi så snabbt efter återstarten av europeisk sport kunnat uppvisa detta. Scout Gamings operatörsindex uppgick för kvartalet till 1074, en tillväxt med 56%. Den totala intäktsbasen växte, trots ytterst begränsad aktivitet under den första halvan av kvartalet, med 58% till 6,3 MSEK. Vi har tidigare uppgett att vi inte såg några långsiktiga affärsrisker med pandemin för oss som bolag och är glada att kunna vara ännu mer stärkta i den tron. Aktiviteten i juli och första halvan av augusti fortsätter att vara hög och vi ser väldigt goda möjligheter för kraftig tillväxt framöver.” Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet: april – juni 2020

• Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (4,0), motsvarande en tillväxt om 58% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

• EBITDA förbättrades till -10,0 MSEK (-12,1).

• Periodens resultat uppgick till -17,5 MSEK (-13,3).

• Resultat per aktie uppgick till -1,0 kr (-1,0).

• Operatörsindex (som är ett mått på aktiviteten bland bolagets kunder) uppgick till 1074 (687), en tillväxt om 56%.

• Scout Gaming lanserade Esport-relaterade marknader för hela sitt produktutbud, lanseringen skedde initialt på den egna operatören Fanteam.com och finns sedan mitten av april tillgängligt hos externa partners.

• Scout Gaming tecknade ett avtal med GLHF.gg, en plattform som stärker bandet mellan professionella Esportslag och deras fans.

Delårsperioden: januari-juni 2020

• Intäkterna uppgick till 14,9 MSEK (7,6), motsvarande en tillväxt om 96% jämfört med motsvarande period föregående år.

• EBITDA förbättrades till -21,8 MSEK (-26,7).

• Periodens resultat uppgick till -27,3 MSEK (-29,4).

• Resultat per aktie uppgick till -1,7 kr (-2,2).

Händelser efter periodens utgång

• Scout Gaming genomförde en kraftigt övertecknad riktad nyemission mot internationella institutionella investerare om 75 MSEK, för att kunna accelerera tillväxt och produktutveckling ytterligare.

• Scout Gaming vann EGR Award-kategorin “Fantasy Sports Supplier of the year” 2020, för tredje året I rad.

• Scout Gaming lanserade 1 miljon Euro Fantasy Premier League säsongsspel.

• Bolaget utökade och förlängde sitt befintliga avtal med Kaizen Gaming (Stoiximan och Betano).

• Scout Gaming ingick licensavtal med marknadsledande CIS-operatören Parimatch.

Den fullständiga rapporten finns bifogad i detta utskick samt tillgänglig på: https://www.scoutgaminggroup.com/investor-relations/financial-reports.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 758 16 68
E-mail: [email protected].

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 21 augusti 2020, klockan 08.00 CET.