Back to press releases

Scout Gaming presenterar preliminära intäkter för Q1 och initial påverkan från COVID-19

Scout Gaming följer utvecklingen av covid-19 noggrant och agerar i enlighet med de direktiv som ges. Mot bakgrund av de extraordinära förhållandena orsakade av COVID-19 tillhandahåller Scout Gaming en uppdatering av de preliminära intäkterna för Q1. Även om den nuvarande situationen är oförutsägbar, förväntar sig Koncernen för närvarande att sporter successivt återupptas under sommaren.

Finansiell uppdatering

Scout Gaming har haft en bra start på året med totala intäkter för det första kvartalet 2020 som förväntas hamna inom intervallet 8,2-8,7 MSEK (Q1 2019: 3,5 MSEK), vilket innebär en tillväxt om 134-149% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Intäkterna påverkades positivt av stark underliggande kundaktivitet fram till att sportevenemang i mitten av mars 2020 började ställas in.

Effekten av inställda evenemang gjorde sig huvudsakligen gällande från mitten av mars 2020, vilket resulterade i lägre omsättning, som förväntas ha påverkat intäkterna med mellan 1,0-1,5 MSEK. Operatörsindex för första kvartalet var 1004 jämfört med 549 för första kvartalet 2019, vilket innebär en tillväxt på 83%.

Scout Gaming har flera olika intäktströmmar inklusive en del av fasta avgifter som stipuleras i alla långsiktiga avtal.

Operativ uppdatering

Scout Gaming har vidtagit åtgärder för att skydda anställda och säkerställa stabiliteten i verksamheten genom att anpassa arbetsmetoderna så att anställda och affärskritiska externa konsulter kan arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. Scout Gaming är utvecklat på nybyggd teknik samtidigt som bolaget är ungt, därför har detta kunnat uppnås utan någon som helst störning i verksamheten.

Scout Gaming arbetar hårt för att fortsätta ha ett attraktivt sporterbjudande tillgängligt till dess kunder. På grund av verksamhetens flexibla karaktär har Scout Gaming kunnat erbjuda DFS-turneringar såväl som Matchup-dueller och Player Performance Odds på lokala ligor som inte ingick i utbudet före COVID-19-utbrottet. I samband med pandemin lanserade Scout Gaming också en hel uppsättning av Esports-relaterade marknader.

”Även om det är omöjligt att förutsäga den framtida utvecklingen av den pågående pandemin, förväntar vi oss för närvarande endast tillfälliga negativa effekter i vår verksamhet från det pågående Corona-utbrottet. Vi gör för närvarande bedömningen att sporter successivt kommer att återupptas under sommaren. För att vidhålla finansiell stabilitet har vi justerat vår kostnadsbas genom en översyn som resulterat i främst minskade nivåer av marknadsföringsrelaterade kostnader, men också personalkostnader och driftskostnader i allmänhet.

Den nuvarande situationen är utan tvekan mycket utmanande, men jag är oerhört imponerad av hur hela vår organisation arbetar hårt och kreativt för att hantera detta på ett optimalt sätt. Jag är väldigt positiv till Scout Gamings framtidsutsikter samtidigt som vi fortsätter att ingå väsentliga avtal med marknadsledande operatörer.

Som den marknadsledande fantasysportleverantören kommer vi att fortsätta dra nytta av en bred geografisk kundportfölj och en växande produktportfölj. Jag ser också att marknaden för Fantasy Sports och spelarrelaterat innehåll är i en gynnsam global position där operatörerna letar efter mer relevant sportinnehåll”, kommenterar Scout Gamings vd, Andreas Ternström.

Presentation av kvartalsresultat

Scout Gaming avser att presentera det fullständiga resultatet och rapporten för det första kvartalet 2020 onsdagen den 20 maj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina och Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 7 april 2020, klockan 19.30 CET.