Back to press releases

Scout Gaming publicerar delårsrapport för Q3: Möjligheter i USA

” Operatörsindexet för tredje kvartalet uppgick till 465, vilket jämfört med motsvarande kvartal föregående år är en ökning med 520%. Jämfört med föregående kvartal är ökningen cirka 14%. Denna drivs fortsatt primärt av nylanserade kunder, men också ökande underliggande aktivitet hos de kunder som redan har lanserat. Efter US Supreme Courts beslut att upphäva ett federalt förbud mot sportbetting i New Jersey tidigare i år, den s.k. PASPA (Professional and Amateur Sports Protection Act of 1992) har intresset för Scout Gaming ökat väsentligt från olika parter i USA.”. Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till delårsrapporten.

Kvartalet juli – september 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (0,8)

• EBITDA uppgick till -8,7 MSEK (-4,9)

• Periodens resultat uppgick till -11,9 MSEK (-6,4)

• Resultat per aktie uppgick till -1,0 kr (-1,0)

• Operatörsindex uppgick till 465 (75), jämfört med motsvarande kvartal föregående år uppgår tillväxten till 520%


Delårsperioden januari – september 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 5,4 MSEK (2,3)

• EBITDA uppgick till -21,2 MSEK (-10,2)

• Periodens resultat uppgick till -28,3 MSEK (-11,8)

• Resultat per aktie uppgick till – 2,3 kr (-2,0)


Händelser efter periodens utgång

• Partneravtal med Milestone Entertainment ingicks. Avtalet är specifikt inriktat mot amerikanska delstatslotterier och mediabolag.   

• Partneravtal med sportsbook-leverantören Metric Gaming ingicks. Avtalet avser primärt den amerikanska marknaden och har som ambition att på ett djupare sätt länka samman Daily Fantasy Sports och traditionell sportsbetting.

• Scout Gaming genomförde en riktad nyemission till bland andra Swedbank Robur Fonder AB, Knutsson Holdings AB, Novobis AB och Lars Wingefors AB.

• Bolaget erhöll licens från UK Gambling Commission som möjliggör för Scout Gaming att tillhandahålla sin produkt till lokalt reglerade operatörer.

• Licensavtal ingicks med varumärkena Veerbet och Time Scores och väntas driftsättas under innevarande kvartal.

• Scout Gaming ingick distributionsavtal med WeAreCasino.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 758 16 68
E-mail: [email protected].

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och poolbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har 70 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 29 november 2018, klockan 08.00 CET.