Back to press releases

Scout Gaming publicerar Q1 2019

”Underliggande aktivitet hos vår kunder ökade med 287% jämfört med motsvarande kvartal föregående år och operatörsindexet, med bas i Q1 2017, uppgick till 549 (142). Ökningen drivs av en kombination av ökad aktivitet hos befintliga kunder samt lansering av nya kunder. I och med att Fantasy-vertikalen utanför USA fortfarande är i ett tidigt skede är den typiska kundutvecklingen att omsättning börjar på låga nivåer och därifrån upplever en högre tillväxt successivt. Vi ser också ett mönster att de som hittat till produkten i hög grad fortsätter spela. Vår strategi är fortsatt att öka antalet storkunder och som konsekvens av detta, addera likviditet till nätverket för att skapa en ännu mer attraktiv produkt. Vi har även accelererat arbetet med att ingå distributionsavtal med större externa distributörer för att ytterligare utöka nätverket. Vidare så arbetar vi aktivt med att lansera ytterligare fantasy-relaterade spel för att driva spelvolymer. Efter kvartalets utgång lanserades spelet Fantasy Match-Up som kommer att bli tillgängligt hos flera kunder senare under året. I anslutning till lanseringen av nya produkter har vi även ansökt om en Malta-licens för sportsbetting då våra nya fantasy-relaterade produkter delvis är oddsbaserade.”. Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till delårsrapporten.

Delårsperioden januari – mars 2019

• Intäkterna uppgick till 3,5 MSEK (1,5), varav 1,9 MSEK (0,9) var nettoomsättning.

• EBITDA uppgick till -14,7 MSEK (-7,8)

• Periodens resultat uppgick till -16,1 MSEK (-9,1)

• Resultat per aktie uppgick till -1,2 SEK (-0,7)

• Operator Trading Index (som illustrerar den underliggande kundaktiviteten) ökade till 549 (142), motsvarande en tillväxt om 287%

• Avtal om leverans av bolagets spelplattform ingicks med Mexikos näst största kasinooperatör, Logrand Entertainment. Initialt sker en lansering med deras nystartade onlinevarumärke Strendus.mx.com. Strendus lanserade Scout Gamings produkter i slutet av kvartalet

• Avtal om leverans av bolagets spelplattform ingicks med Jogaja som är inriktade mot den brasilianska onlinemarknaden. Jogajas huvudägare är ett svenskt riskkapitalbolag med tidigare erfarenhet från lyckade onlinelanseringar i Brasilien

• Scout Gaming ingick sitt andra avtal på den indiska Fantasy Sports-marknaden. Kunden, Scoring11, lanserade efter kvartalets utgång

Händelser efter periodens utgång

• Scout Gaming ingick avtal med Française des Jeux (FDJ) som är det nationella lotteriet i Frankrike likväl ett av världens största spelbolag. Avtalet innebär att Scout Gaming och FDJ kommer att etablera ett gemensamt erbjudande och att bolagens plattformar kommer att integreras med varandra

• Scout Gaming ingick två avtal som ytterligare utökar distributionskapaciteten av Scouts produkter. Avtalen ingicks med Inplaynet och Ultraplay, som båda är plattformsleverantörer. Förutom Scouts Daily Fantasy Sports-plattform, avser Inplaynet att bli den första distributören som distribuerar Scouts nya spel ”Fantasy Match-up”

• Scout Gaming ingick avtal med plattformsleverantören Digitain. Avtalet avser distribution av Scout Gamings spelprodukter. Digitain är ett privatägt bolag som tillhandahåller Omni-kanal-lösningar till online, mobil och landbaserade speloperatörer. Digitain har över 1000 anställda, 55+ partners över hela världen och mer än 400 landbaserade retailshops

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 758 16 68
E-mail: [email protected]. 

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och poolbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning och support hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Redeye AB . Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 31 maj 2019, klockan 08.00 CET