Back to press releases

Scout Gaming publicerar Q2 2019: Högre intäkter i inledningen av H2

”Vi fortsätter att bygga långsiktiga värden genom de avtal vi under kvartalet har ingått, integrationer vi gjort, samt de produkter som vi har färdigställt och börjat att lansera hos våra partners. Effekten av vårens arbete har som önskat, börjat ge effekt efter sommaren i samband med ligastarterna.  Vi har tidigare legat något efter plan men har efter kvartalets slut kommit ikapp och är nu i linje med förväntningarna om att uppnå en påtaglig intäktsökning under andra halvåret 2019. Nätverkseffekten börjar nu visa sig och vi går mot den omsättningsmässigt starkaste månaden i Scout Gamings historia. På vårt interna varumärke har vi sett en preliminär intäktsökning motsvarande cirka 355% jämfört med augusti månad föregående år. Ökningen är representativ för vår kundbas i stort. Antalet betalande aktiva användare har hos vår kundbas ökat med cirka 300% jämfört med augusti 2018. För andra året i rad vann vi EGR B2B Awards, för bästa fantasy-produkt, vilket är ett tydligt bevis på att vi är marknadsledande. Ytterligare exempel på detta är vårt säsonglånga Premier League-spel som i år hade rekordstora 2,5 MSEK i prispott. Spelet har hittills attraherat nästan 10 000 anmälda lag och innebär också den hittills största fantasy-turneringen, med spel om pengar, i Europa någonsin. Jämfört med föregående års säsongsspel för Premier League uppgår spelaromsättningsökningen till närmare 250%.” Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till delårsrapporten.

Kvartalet april – juni 2019
• Intäkterna uppgick till 4,0 MSEK (4,9), varav 2,3 MSEK (2,7) var nettoomsättning

• EBITDA uppgick till -12,1 MSEK (-4,7)

• Periodens resultat uppgick till -13,3 MSEK (-7,1)

• Resultat per aktie uppgick till -1,0 kr (-0,6)

• Operator Trading Index (som illustrerar den underliggande kundaktiviteten) ökade till 687 (409), motsvarande en tillväxt om 68%

• Scout Gaming ingick avtal med Française des Jeux (FDJ) som är det nationella lotteriet i Frankrike likväl ett av världens största spelbolag.

• Scout Gaming ingick avtal med Scientific Games Digital, en av de ledande globala spelleverantörerna. SG Digital har över 1 500 anställda på 34 kontor runt om i världen och har över 200 kunder, mer än 2000 spel och 40 licenser över hela världen. Scientific Games har en omsättning på 3 miljarder dollar och är noterat på Nasdaq.

• Scout Gaming ingick avtal med Expressen om leverans av bolagets spelplattform. Expressen kommer få tillgång till ett flertal sporter och väntas lansera under 2019. Avtalet medför att Scout Gaming kommer att tillhandahålla spelplattformar till Expressen för ett flertal sporter. Expressen, som är en del av Bonnier News, är ett av de största mediehusen på den svenska marknaden.

• Scout Gaming ingick avtal med plattformsleverantören Digitain. Avtalet avser distribution av Scout Gamings spelprodukter. Digitain är ett privatägt bolag som tillhandahåller Omni-kanal-lösningar till online, mobil och landbaserade speloperatörer. Digitain har över 1000 anställda, 55+ partners över hela världen och mer än 400 landbaserade retailshops.

• Scout Gaming erhöll licens från Malta Gaming Authority som möjliggör för Scout Gaming att tillhandahålla spel avseende vadhållning, till operatörer verksamma under jurisdiktionen.

• Scout Gaming genomförde riktade nyemissioner om ett totalt belopp om cirka 27 miljoner kronor. Tecknare var bland andra, Tekkorp Capital LLC, Swedbank Robur Fonder AB, Provobis Invest AB och Knutsson Holding AB och därtill har ett antal utländska och institutionella investerare.

Delårsperioden januari – juni 2019
• Intäkterna uppgick till 7,6 MSEK (4,9), varav 4,2 MSEK (3,6) var nettoomsättning

• EBITDA uppgick till -26,7 MSEK (-12,5)

• Periodens resultat uppgick till -29,4 MSEK (-16,2)

• Resultat per aktie uppgick till – 2,2 kr (-1,2)

Händelser efter periodens utgång
Preliminär intäktsökning för vårt interna varumärke som är representativt för vår kundbas i stort uppgår i augusti till cirka 355%, jämfört med hela augusti 2018. Antalet betalande aktiva användare har hos vår kundbas ökat med cirka 300% jämfört med hela augusti 2018. Denna information baseras på de första 29 dagarna i augusti och ska inte ses som en prognos, utan en indikation på hur kvartalet har börjat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 758 16 68
E-mail: [email protected].

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har 79 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Redeye AB . Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 30 augusti 2019, klockan 08.00 CET.