Back to press releases

Scout Gaming bokslutskommuniké: grund för framtida tillväxt

”Operatörsindexet (som är ett mått på den samlade intäkten från Scout Gamings kunder) för fjärde kvartalet uppgick till 625, vilket jämfört med motsvarande kvartal föregående år är en ökning med 242%. Jämfört med föregående kvartal är ökningen cirka 34%. På helåret ökade nettoomsättningen från 3,1 till 7,1 MSEK. Spel om pengar på fantasy sports-produkter är likväl fortsatt en marknad som är i sin linda utanför USA. Vi ser emellertid ett markant skifte där efterfrågan från såväl operatörer som slutkunder ökar vilket är mycket tillfredsställande.

Tillväxten drivs av nylanserade kunder, kombinerat med ökande aktivitet hos de operatörer som lanserat våra produkter. Vi adderar kontinuerligt nya sporter och ligor allt eftersom efterfrågan ökar. Men framförallt har vi genom de avtal vi tecknade 2018 lagt en grund för en robust tillväxt framöver, med det sagt förväntar vi oss en påtaglig ökning av intäkterna under det andra halvåret 2019.

Vi har tidigare upplevt fördröjning av kundlanseringar, men efter årsskiftet har vi sett en tydlig förändring i prioriteringen hos våra kunder att snabba på lanseringen av Scouts produkter. I slutet av februari lanserade vi både Logrand Entertainment och Dafabet, där respektive avtal ingicks kring årsskiftet. Under slutet av första kvartalet väntas GML Interactive lansera på Stoiximan-varumärket, dessutom väntas Betsson under våren lansera på ett urval varumärken. Vidare är varumärkena Veerbet och Time Scores, Knockout Gaming, WeAreCasino och Jogaja, Scoring 11 och Luckia under integration och förväntas lansera under första halvåret.”.

Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till bokslutskommunikén.


Händelser under perioden

• Operatörsindex (som är ett mått på aktiviteten bland bolagets kunder) uppgick till 625 (183), en tillväxt om 242%

• Partneravtal ingicks med Metric Gaming och Milestone Entertainment, avseende den amerikanska marknaden. Dessutom ingicks distributionsavtal med WeAreCasino, primärt fokuserat på den asiatiska marknaden

• En riktad nyemission genomfördes. Denna tecknades av bland andra Swedbank Robur, Novobis AB, Knutsson Holding AB, Isoquant Holding AB, Naxs AB och Lars Wingefors AB

• Scout Gaming tog hem priset för “Best DFS Product” på SBC Awards 2018

• Tre nya licensavtal tecknades för leverans av Scout Gamings Fantasy Sports- och poolbetting-plattform. Dels med Dafabet som är en tier 1-operatör samt med Knockout Gaming och Fortuna Connections som driver varumärkena Time Scores och Veerbet


Händelser efter periodens utgång

• Scout Gaming ingick licensavtal med Logrand Entertainment Group avseende den mexikanska marknaden. Avtalet ger Logrand möjligheten att erbjuda sina kunder Scout Gamings spelplattform. Avtal med Jogajà för den brasilianska marknaden ingicks och efter utgången av perioden. Avtal med Scoring 11 för den indiska marknaden tecknades också.


Kvartalet oktober – december 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 1,7 MSEK (0,8)

• EBITDA uppgick till -15,8 MSEK (-12,2)

• Periodens resultat uppgick till -17,8 MSEK (-11,4)

• Resultat per aktie uppgick till -1,4 kr (-1,2)


Helåret januari – december 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 7,1 MSEK (3,1)

• EBITDA uppgick till -37,0 MSEK (-22,4)

• Periodens resultat uppgick till -45,8 MSEK (-23,2)

• Resultat per aktie uppgick till -3,6 kr (-3,2)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 758 16 68
E-mail: [email protected].


Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och poolbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har 80 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 28 februari 2019, klockan 08.00 CET.