Back to press releases

Scout Gaming publicerar Q1 2021: Intäkterna ökade med 54% till 13,4 MSEK

”Vi fortsätter att i högt tempo, bygga den europeiska fantasy sports-marknaden.  Detta illustreras främst av aktiviteten i Scout Gamings Operatörsindex som mäter den underliggande kundaktiviteten. Operatörsindexet uppgick till 2652, vilket är ökning med cirka 164 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.  Intäkterna ökade med 54 procent till 13,4 MSEK under det första kvartalet. I enlighet med vår strategi, drivs tillväxten av en kombination av nya lanseringar av B2B-kunder, ökade pris-pooler och tillväxt i underliggande aktivitet.  Trots tillväxten, är vi bara alldeles i början av införandet av Fantasy Sports på online-spelmarknaden i Europa. Den tillväxt vi uppvisar tillsammans med en fördelaktig sportkalender och nya integrationer med ATG och Norsk Tipping gör att vi står starka inför framtiden. Lyckade lanseringar med ATG och Norsk Tipping kommer ha möjlighet att transformera Scout Gaming till en ny nivå. Förutsättningarna om att nå våra mål om att bygga marknadsledande pris-pooler inom Fantasy Sports har ytterligare förbättrats. När det gäller Norsk Tipping väntar vi dock fortsatt på att det norska kulturdepartementet ska ge sitt slutgiltiga godkännande, före det att lansering kan ske. Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet: januari – mars 2021

• Intäkterna uppgick till 13,4 MSEK (8,7), motsvarande en tillväxt om 54% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

• EBITDA uppgick till -15,0 MSEK (-11,7)

• Periodens resultat uppgick till -9,3 MSEK (-9,8)

• Resultat per aktie uppgick till -0,5 kr (-0,6)

• Operatörsindex (som är ett mått på aktiviteten bland bolagets kunder) uppgick till 2652 (1004), en tillväxt om 164%.

• Scout Gaming ingick avtal med AB Trav & Galopp (ATG), Sveriges största speloperatör mätt i omsättning. Bolagen har en överenskommelse om att gemensamt lansera Scout Gamings prisbelönta DFS-produkt på ATG.se, med en förväntad soft-launch under andra kvartalet 2021, följt av en bredare marknadslansering under det tredje kvartalet, i anslutning till starten av engelska Premier League.

Händelser efter periodens utgång

• Scout Gaming ingick ett licensavtal med Interwetten. Interwetten är en av de ledande operatörerna i Tyskland och Österrike. De kommer att få tillgång till Scout Gamings plattform och avser att lansera Scout Gamings predictor-spel för EURO 2020. Integrationen kommer att starta omedelbart och beräknas vara redo för Interwetten att erbjuda sina kunder en funktionsrik EURO 2020 Predictor baserad på Scouts uppgraderade Prediction-motor i Scout Gaming-plattformen. Det nuvarande avtalet är begränsat till en free-to-play-version av Scout Gamings Predictor-spel, medan parterna utvärderar ett potentiellt framtida samarbete med Scouts bredare produktutbud.

Den fullständiga rapporten finns bifogad i detta utskick samt tillgänglig på: https://www.scoutgaminggroup.com/investor-relations/financial-reports.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 758 16 68
E-mail: [email protected].

 

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 18 maj 2021, klockan 08.00 CET.