Back to press releases

Scout Gaming publicerar Q2 2021: Totala intäkter ökade med 121% till 13,9 MSEK

”Vi hade ett hektiskt kvartal med Euro 2020 som huvudfokus för koncernen. Operatörsindex växte med 203%. Totala Intäkter ökade med 121% till 13,9 MSEK. Den aktiva användarbasen hos våra nätverkspartners har fortsatt att växa kraftigt. Genomsnittliga antalet månadsanvändare under andra kvartalet växte med 302% jämfört med motsvarande kvartal 2020. Strategiskt strävar vi efter att optimera vår marknadsföring för att stödja långsiktig tillväxt. Vi använder starten på stora evenemang som Premier League, EM eller VM som aggressiva tillväxtdrivare. Den marknadsledande norska operatören Norsk Tipping har beta-lanserat, i samband med Premier League-starten, efter att den norska regeringen undertecknat ett lagförslag som beviljar spel med riktiga pengar på fantasy sport-produkter på den norska marknaden. Svenska ATG förväntas lansera under de kommande månaderna. Vi har efter kvartalets slut kunnat demonstrera vårt live odds-erbjudande på Fanteam, efter en tvåårig testperiod med enbart förhandsodds. Med en begränsad kostnadsbas, byggd på ett skalbart modulärt tekniskt ramverk, kan vi driva sportboksverksamheten tillsammans med DFS -erbjudandet, utan att addera för mycket ytterligare resurser. Från början byggdes detta för att kunna optimera det sömlösa erbjudandet mellan traditionell sportbok och fantasy sports, något vi nu börjar kunna demonstrera. Vi har fått förfrågningar från externa operatörer som önskat utvärdera vårt fullständiga sportutbud och förväntar oss att den första kompletta B2B -sportkunden kommer att beta-lanseras senare under året.” Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet: april – juni 2021

• De totala intäkterna uppgick till 13,9 MSEK (6,3), motsvarande en tillväxt om 121% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

• EBITDA uppgick till -13,3 MSEK (-10,0).

• Periodens resultat uppgick till -17,0 MSEK (-17,5).

• Resultat per aktie uppgick till -0,8 kr (-1,0).

• Operatörsindex (som är ett mått på aktiviteten bland bolagets kunder) uppgick till 3255 (1074), en tillväxt om 203%.

• Scout Gaming ingick avtal med Interwetten.

• Bolaget lanserade fantasy player odds med Kaizen Gaming.

• Scout Gaming ingick avtal med Razer Inc för Fantasy eSports.

Delårsperioden: januari-juni 2021

• De totala intäkterna uppgick till 27,3 MSEK (14,9).

• EBITDA förbättrades till -21,8 MSEK (-26,7).

• Periodens resultat uppgick till -27,3 MSEK (-29,4).

• Resultat per aktie uppgick till -1,7 kr (-2,2).

Händelser efter periodens utgång

• Styrelsen i Scout Gaming beslutade om att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 54 MSEK till ett antal svenska och internationella investerare. Teckningskursen i Nyemissionen uppgick till 27 SEK per aktie, vilket motsvarade stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market per första juli. 

Den fullständiga rapporten finns bifogad i detta utskick samt tillgänglig på: https://www.scoutgaminggroup.com/investor-relations/financial-reports.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 758 16 68
E-mail: [email protected].

 

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och sportspel. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 27 augusti 2021, klockan 08.00 CET.