Back to press releases

Scout Gaming Group AB (publ) publicerar Q1 2018

Delårsperioden januari – mars 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,9 MSEK (0,6)
 • EBITDA uppgick till -7,8 MSEK (-2,8)
 • Periodens resultat uppgick till -9,1 MSEK (-3,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,7 kr (-0,7)
 • Avtal om leverans av bolagets spelplattform ingicks med ComeOn som är ett dotterbolag till Cherry-koncernen, med stark närvaro i norra Europa
 • Avtal om leverans av bolagets spelplattform till Starpick som är ett nystartat bolag med fokus på den indiska marknaden

Händelser efter periodens utgång

 • Avtal om leverans av bolagets spelplattform ingicks med NRK, Norges public service för television och radio
 • Avtal om leverans av bolagets spelplattform ingicks med den internationella speloperatören 1XBet
 • Avtal om leverans av bolagets spelplattform ingicks med GML Interactive som innehar varumärkena Stoiximan och Betano, med ledande positioner i Grekland respektive Rumänien
 • Inledde förberedelser för en utdelning och separat listning av operatörsverksamheten
 • Avtal om leverans av bolagets spelplattform ingicks med Luckia, en ledande aktör i bland annat Spanien, Portugal och delar av Sydamerika

Scout Gaming Group AB bildades den 12 juli 2017 och apporterade den 30 augusti 2017 in samtliga utestående aktier från Scout AS, i samband med apportemissionen genomfördes även en aktiesplit 19:1. Alla tidigare siffror innan dess att apportemissionen genomfördes avser Scout AS-koncernen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 758 16 68
E-mail: [email protected].

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och poolspel. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 31 maj 2018, klockan 08.00 CET.