Back to press releases

Scout Gaming publicerar Q3 2019: Intäkterna ökade med 125% till 8,1 MSEK

”Jag är glad över att kunna summera ett framgångsrikt kvartal, där vi infriat utfästelser avseende påtagligt ökande intäkter under andra halvåret 2019. Under tredje kvartalet har större kunder, som Scout Gaming ingått avtal med, börjat marknadsföra våra produkter, efter en tids inlärning. Vi har kontrakterat och integrerat nya kunder, ökat prispotterna samt lanserat nya bettingrelaterade spel, som vår in-house utvecklade sportsbook, som täcker fantasymarknader. Resultatet av dessa aktiviteter summerar i ett nytt rekord för intäkterna och alla jämförbara resultatmått har tillika förbättrats. Den ökade kundaktiviteten illustreras tydligt med uppgången i Scout Gamings operatörsindex som under kvartalet nådde en ny rekordnivå om 900, en tillväxt på 94% jämfört med samma period föregående år, föregående år innehöll aktivitet från fotbolls-VM. Scout Gaming lanserade sin första externa B2B-kund under det tredje kvartalet 2017, Intäkterna uppgick då till 1,6 MSEK. Intäkterna har sedan dess femfaldigats i takt med att vi lanserat nya kunder, större prispotter och nya spel.  Vårt fokus på att ingå nya avtal har inneburit en kostnadsnivå som resulterat i ökande förluster, något som vi i tredje kvartalet har kommit till ett slut på.  Framöver förväntar vi oss successivt att resultatet förbättras. Volatilitet mellan kvartalen kan dock fortsatt förekomma då större kundlanseringar och event kan påverka intäkterna, vi väntar oss dock att denna effekt planar ut i takt med att intäktsbasen växer.” Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till delårsrapporten.

Kvartalet juli – september 2019
• Intäkterna uppgick till 8,1 MSEK (3,6), en ökning med 125% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

• EBITDA förbättrades till -7,9 MSEK (-8,7)

• Periodens resultat förbättrades till -9,5 MSEK (-11,9)

• Resultat per aktie uppgick till -0,7 kr (-1,0)

• Operatörsindex uppgick till 900 (465), jämfört med motsvarande kvartal föregående år uppgår tillväxten till 94%, föregående år innehöll aktivet relaterad till fotbolls-VM.

• Scout Gaming ingick ramavtal med Eurovision Sport, en avdelning inom European Broadcasting Union (EBU), världens ledande förening av public service-mediaaktörer. En första partner fick tillgång till plattformen och lanserades under innevarande kvartal. Avtalet innebär att Scout Gaming kommer att tillhandahålla plattformslicenser till Eurovision Sport, dess partners och EBU-medlemmar

Delårsperioden januari – september 2019
• Intäkterna uppgick till 15,7 MSEK (10,0)

• EBITDA uppgick till -34,6 MSEK (-21,2)

• Periodens resultat uppgick till -38,9 MSEK (-28,1)

• Resultat per aktie uppgick till -2,8 kr (-2,3)
 

Händelser efter periodens utgång
• Scout Gaming ingick avtal och lanserar Fantasy Sports hos operatören Betway, initialt för den afrikanska marknaden med licensinnehavaren för Betway i Afrika – Raging River.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 758 16 68
E-mail: [email protected].

 

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 15 november 2019, klockan 08.00 CET.