Back to press releases

VD Andreas Ternström lämnar bolaget

Bolagets VD och koncernchef Andreas Ternström, verksam i bolaget sedan 2016, har i bästa samförstånd med bolagets styrelse, överenskommit om att avsluta sin anställning hos bolaget, och gör per denna dag sin sista arbetsdag som VD för Scout Gaming Group AB. Styrelsen har utsett CFO Niklas Jönsson till t.f VD under den tid rekrytering av ny VD pågår.

Scout Gaming Groups nytillträdde styrelseordförande Niklas Braathen kommenterar:

"Jag vill å bolagets vägnar framföra ett stort tack till Andreas som lagt ned ett mycket stort engagemang med att skapa Scouts organisation och inte minst den produkt som Scout Gaming idag besitter. Det har blåst motvind ett tag för bolaget, och en omfattande omorganisering och omdaning av hur bolagets verksamhet bedrivs står nu framför oss, vi har därför enats om att det är lämpligt att Andreas lämnar bolaget. Han kommer framledes att stå till förfogande för bolaget i förekommande ärenden, vilket är viktigt, och utgör en trygghet för bolagets styrelse, ledning och organisation.”

Andreas Ternström, avgående VD för Scout Gaming kommenterar:

"Jag vill passa på att tacka alla kunder, medarbetare, styrelsen och ägare för denna tid. Jag vill rikta ett speciellt tack till våra duktiga och modiga medarbetare i Ukraina som tappert jobbar på trots kriget och två års pandemi.  Jag kommer att kvarstå som ägare och finnas nära bolaget. Jag hoppas att jag även i framtiden kan vara till nytta för bolaget. Jag ser med stor tillförsikt fram emot Scouts Gaming’s famtida utveckling.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Braathen, Styrelseordförande
Telefon: +46 (0) 705 25 27 77 
E-mail:
[email protected]

 

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 3 juni 2022, klockan 08:00 CET.