Back to press releases

Scout Gaming publicerar delårsrapport för Q2 – Nya kunder och marknader driver tillväxten

”Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 2,7 MSEK, vilket innebär en tillväxt med 271% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vi ser potential för stadig tillväxt framöver då vi både möter en ökad efterfrågan från nya potentiella kunder samt kommer fortsätta driftsätta befintliga kunder. Scout Gaming har under kvartalet beslutat att inkludera operatörsindex i kvartalsrapporteringen, för att överblickbart redovisa den sammanlagda omsättningen på Scout Gamings produkter hos bolagets huvudsakliga kundgrupp.  Operatörsindexet för andra kvartalet uppgick till 409, vilket jämfört med motsvarande kvartal föregående år är en ökning med 789%.” Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till delårsrapporten.


Kvartalet april – juni 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 2,7 MSEK (0,7)

• EBITDA uppgick till -4,7 MSEK (-2,2)

• Periodens resultat uppgick till -7,1 MSEK (-1,5)

• Resultat per aktie uppgick till -0,6 kr (-0,2)

• Scout Gaming har upprättat ett operatörsindex för att redovisa den sammanlagda omsättningen på Scout Gamings produkter hos bolagets huvudsakliga kundgrupp. Indexet kommer att löpande ingå i kvartalsrapporteringen. Operatörsindex uppgick till 409 (46), jämfört med motsvarande kvartal föregående år uppgår tillväxten till 789%

• Avtal om leverans av bolagets spelplattform ingicks med NRK, Norges public service för television och radio

• Avtal om leverans av bolagets spelplattform ingicks med den internationella speloperatören 1XBet

• Avtal om leverans av bolagets spelplattform ingicks med GML Interactive som innehar varumärkena Stoiximan och Betano, med verksamhet i Grekland respektive Rumänien

• Avtal om leverans av bolagets spelplattform ingicks med Luckia, med verksamhet i bland annat Spanien, Portugal och delar av Sydamerika

• Inledde förberedelser för en utdelning och separat listning av operatörsverksamheten FanTeam

• Scout Gaming blev utsedd till ”Fantasy Supplier of The year” på EGR B2B-awards.


Delårsperioden januari – juni 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 3,6 MSEK (1,4)

• EBITDA uppgick till -12,5 MSEK (-5,3)

• Periodens resultat uppgick till -16,2 MSEK (-5,3)

• Resultat per aktie uppgick till – 1,2 kr (-0,9) 

Scout Gaming Group AB bildades den 12 juli 2017 och apporterade den 30 augusti 2017 in samtliga utestående aktier från Scout AS, i samband med apportemissionen genomfördes även en aktiesplit 19:1. Alla tidigare siffror innan dess att apportemissionen genomfördes avser Scout AS-koncernen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 758 16 68
E-mail: billy.degerfe[email protected].

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B daily fantasy sports och poolbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad teknikplattform med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har 65 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 30 augusti 2018, klockan 08.00 CET.