Back to press releases

Scout Gaming publicerar Q3 2021

”Kvartalet kännetecknades av ett intensivt arbete med att lansera flera tier 1-kunder. Ett exempel på det är att Norsk Tipping numera har lanserat vårt utbud avseende spel om riktiga pengar. Efter kvartalets utgång har vi även lanserat Fantasy Sports på E-sport tillsammans med Razer och vi förväntar oss att ATG kommer erbjuda våra spel under innevarande år. Dessa kunder kommer att generera tillväxt under inledningen av 2022 och framåt. Att lansera tier 1-kunder är den absolut viktigaste hörnstenen i vår strategi. Operatörsindex var oförändrat jämfört med föregående år vilket primärt beror på utmanande jämförelsetal då koncernen förra året drog fördel av den sammandragna kalendern för sportevenemang efter Covid-relaterade störningar. Tredje kvartalet i år var det helt enkelt färre fantasy-relaterade event att spela på för våra slutkunder. Jämfört med tredje kvartalet 2019 ökade dock indexet med 168 procent. Intäkterna påverkades negativt i relation till förra året av ovan nämnda skäl. Som ett resultat av det hade vi dock lägre marknadsföringskostnader under kvartalet vilket i sin tur resulterade i ett förbättrat EBITDA jämfört med föregående år. Det visar i sin tur på flexibiliteten i vår underliggande affär och att arbetet med att optimera våra marknadsföringskostnader fungerar.” Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till delårsrapporten.

Kvartalet juli – september 2021

• Intäkterna uppgick till 12,2 MSEK (15,0), en nedgång med 19% jämfört med motsvarande kvartal förgående år

• EBITDA förbättrades till -6,3 MSEK (-11,6)

• Periodens resultat förbättrades till -11,9 MSEK (-13,4)

• Resultat per aktie uppgick till -0,6 kr (-0,7)

• Operatörsindex uppgick till 2410 (2421)

• Scout Gaming genomförde en riktad nyemission om cirka 2 miljoner aktier till en teckningskurs om 27 SEK per aktie vilket gav en total emissionslikvid om cirka 54 MSEK före emissionskostnader.

Tecknare i den riktade nyemissionen var Ellerston Capital Limited, Topline Capital Partners LP, Lupus alpha Investment GmbH, SPSW Capital GmbH, Scobie Ward (SWIM Capital), Knutsson Holdings AB samt Provobis Holding AB.

• Scout Gaming har lanserat sin fantasy-programvara i en ”social gaming”-version.

• Avseende nämnda plattform ovan har Scout Gaming tecknat 3 avtal på den amerikanska marknaden, Masters Cup Series en biljard-tour i USA, Skylands Events och University Sports & Entertainment avseende baseball-ligan ”Frontier League” samt ”eFangage” med Backal Hospitality Group, där produkten skall användas som en spelplattform för relationen mellan sportbarer/restauranger och deras besökare.

Delårsperioden januari – september 2021

• Intäkterna uppgick till 39,5 MSEK (30,0)

• EBITDA uppgick till -34,6 MSEK (-33,4)

• Periodens resultat uppgick till -38,1 MSEK (-40,7)

• Resultat per aktie uppgick till -1,7 kr (-2,3)

Händelser efter periodens utgång

• Scout Gaming har lanserat Betano (del av Kaizen Gaming) i Brasilien.

Den fullständiga rapporten finns bifogad i detta utskick samt tillgänglig på: https://www.scoutgaminggroup.com/investor-relations/financial-reports.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: [email protected].

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och sportspel. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 25 november 2021, klockan 08.00 CET.