Back to press releases

Scout Gaming har godkänts för notering på Nasdaq First North

Nasdaq har godkänt att Scout Gamings aktier tas upp till handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i aktien på Nasdaq First North är måndag 11 december.

Nasdaqs granskning av bolaget är nu klar och Nasdaq har idag gett ett villkorat formellt godkännande av bolagets ansökan om upptagande av aktierna till handel på Nasdaq First North. Nasdaqs beslut är villkorat att ingenting inträffar i Bolaget som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq.

Bolaget har på begäran av Nasdaq Stockholm AB lämnat vissa kompletterande upplysningar i samband med listningen på Nasdaq First North som sammanställts i dokumentet “Kompletterande information i samband med listningen på Nasdaq First North”. Dokumentet finns tillgängligt på Bolagets webbplats: (https://www.scoutgaminggroup.com/investor-relations/sw/ipo).

Aktierna kommer att handlas med kortnamn SCOUT och ISIN-kod SE0010521153.

Prospekt
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av ansökan om listning. Prospektet är publicerat på Scout Gamings webbplats, www.scoutgaminggroup.com.

Rådgivare
Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare i samband med upprättandet av prospekt och emissionserbjudande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: [email protected]
 

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-plattform med stöd för de flesta sporter och ligor genom ett internt stat-center som också tillhandahåller information i realtid till spelarna. Koncernen har drygt 50 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com.

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 8 december 2017, klockan 16.05 CET.