Back to press releases

ÅRSSTÄMMA 2020 – ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19

Scout Gaming Group AB (publ), 559119-1316 (”Scout Gaming” och/eller ”Bolaget”), kommer att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020 mot bakgrund av den förhöjda risknivån för smittspridning av covid-19 i Sverige.

Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder:

  • antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras;
  • inga styrelseledamöter, revisorsföreträdare, funktionärer eller anställda som besökt riskområden eller som upplevt luftvägsbesvär i kombination med feber under de 14 dagarna närmast före stämman, kommer att närvara vid stämman. Aktieägare och ombud ombeds vänligen att iaktta samma förhållningsregel;
  • ingen förtäring kommer att erbjudas;
  • planerade anföranden begränsas till ett minimum i syfte att förkorta årsstämmans längd; samt
  • årsstämman avslutas omedelbart efter att de obligatoriska punkterna på
    dagordningen har avhandlats.

Aktieägare som inte vill närvara personligen på stämman måste ge fullmakt åt ett ombud för att utöva sin rösträtt. Fullmakten ställs förslagsvis ut till stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på årsstämman. Fullmakten bör även kombineras med en röstinstruktion så att ombudet vet hur denne ska rösta vid de olika beslutspunkterna på årsstämman.

Viktigt!

Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman förutsätter att aktieägaren gjort anmälan samt finns upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges i kallelsen till årsstämman. Det är således inte tillräckligt att enbart skicka in en fullmakt. Scout Gaming tillhandahåller blankt fullmaktsformulär samt blank röstinstruktion på hemsidan under fliken ”Investor Relations/Årsstämma”.

Scout Gaming följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på hemsidan inför årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, CEO
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Billy Degerfeldt, CFO och Investor Relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group

Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om Bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.