Back to press releases

Scout Gaming Group kommer utföra kapitalanskaffning

Scout Gaming Group’s rörelsekapital har minskat till en nivå som är under reglerna på Nasdaq First North Growth Market.

Bolaget arbetar just nu med att erhålla ny finansiering. Initialt ett brygglån, följt av ett konvertibellån under sommaren och en nyemission.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, Verkställande Direktör
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Niklas Jönsson, Finanschef
Tel: +46 725 494 173
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 25 maj 2022, klockan 09:00 CET.