Back to press releases

Scout Gaming publicerar Q4 2019: Intäkterna ökade med 117% till 10,0 MSEK

”Jag är nöjd med att åter igen kunna rapportera ett kvartal med solid tillväxt, intäkterna ökade med 117% till 10,0 MSEK. Vi noterar en accelererande global efterfrågan på Scout Gamings produkter, som i förlängningen resulterat i ett ökat kundengagemang både sett till antalet kunder och antalet produkter vi är live med hos respektive kund. Scout Gamings Operatörsindex som mäter den underliggande kundaktiviteten uppgick till 1035, vilket är mer än en tiofaldig ökning sedan vi införde måttet och jämfört med motsvarande kvartal föregående år en ökning med cirka 66 procent. Tillväxten är ett resultat av tidigare ingångna avtal och visar att vi börjar se resultatet av våra tidigare investeringar i produkt och organisation. EBITDA förbättrades från -15,8 till -8,1 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades från -11,2 MSEK under föregående års fjärde kvartal, till -2,6 MSEK under fjärde kvartalet i år. Vi är i ett läge där vi har både positivt operativt kassaflöde och positivt EBITDA-resultat inom räckhåll men där vi också ser väldigt stora tillväxtmöjligheter.” Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till bokslutskommunikén.

Kvartalet: oktober – december 2019
• Intäkterna uppgick till 10,0 MSEK (4,6), motsvarande en tillväxt om 117% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

• EBITDA förbättrades till -8,1 MSEK (-15,8)

• Periodens resultat förbättrades till -13,3 MSEK (-17,8)

• Resultat per aktie uppgick till -0,9 kr (-1,4)

• Operatörsindex (som är ett mått på aktiviteten bland bolagets kunder) uppgick till 1035 (625), en tillväxt om 66%.

• Scout Gaming lanserade framgångsrikt Fantasy Sports hos operatören Betway, initialt för den afrikanska marknaden med licensinnehavaren för Betway i Afrika. Betway grundades 2006 och är bland de ledande globala operatörerna och verkar för närvarande under lokala licenser i ett antal jurisdiktioner.

• Scout Gaming Group utsåg Terje Bölstad till ny COO för koncernen. Terje har ett övergripande organisatoriskt ansvar för koncernen när den nu går in i en intensiv tillväxtfas.

Helåret: januari – december 2019
• Intäkterna uppgick till 25,7 MSEK (14,6)

• EBITDA uppgick till -42,8 MSEK (-37,0)

• Periodens resultat uppgick till -52,2 MSEK (-45,8)

• Resultat per aktie uppgick till -3,8 kr (-3,6)
 

Händelser efter periodens utgång
• Scout Gaming Group ingick ett omnikanal-avtal med Allbet för att leverera bolagets spelplattform. Allbet är verksamt både online och landbaserat på den licensierade namibiska marknaden.

• Scout Gaming genomförde riktade nyemissioner om cirka 36 MSEK till institutionella och industriella investerare. Nyemissionerna tecknades av bland andra Topline Capital Management, Tekkorp LLC, Enlabs AB (publ), Knutsson Holdings AB, Novobis AB.

• Scout Gaming kommer att tillhandahålla Norsk Tipping fantasy sports efter att ha vunnit en upphandling och signerat avtal med statligt kontrollerade Norsk Tipping.

• Scout Gaming ingick avtal med Bet Entertainment Technologies. Avtalet ger Bet Entertainment Technologies full tillgång till Scout Gamings DFS-plattform som gör det möjligt för dem att erbjuda en komplett Daily Fantasy Sports-lösning till alla sina kunder på den internationella marknaden. Bet Entertainment driver en växande verksamhet i Sydamerika samt är aktiva i Portugal med Bet.pt, som anses vara den största sportoperatören på den reglerade portugisiska marknaden. 

• Scout Gaming tecknade ett distributionsavtal med NetEnt, genom deras Netent Connect, vilket kommer att ge NetEnt’s kunder tillgång till Scout Gamings hela produktutbud. Scout Gaming integreras för närvarande på NetEnts plattform och kommer att bli tillgängligt för NetEnt-kunder inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 758 16 68
E-mail: [email protected].

 

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 28 februari 2020, klockan 08.00 CET.