Back to press releases

Scout Gaming publicerar Q4 2020: Intäkterna ökade med 69% till 16,9 MSEK, EBITDA förbättrades till -5,8 MSEK, positivt kassaflöde från den löpande verksamheten

”Vi fortsätter att genomgå kraftig tillväxt, intäkterna ökade med 69% till 16,9 MSEK under fjärde kvartalet och under helåret 2020 uppgick den samlade intäktsbasen till 46,9 MSEK. Under helåret växte den samlade intäktsbasen således med 84 procent, trots kraftig negativ påverkan från COVID-19 under slutet av första och stora delar av andra kvartalet – då den globala sportkalendern tillfälligt pausades. COVID-19 har i ett längre perspektiv gett upphov till en väsentlig snabbare takt av digitalisering i allmänhet och för bolag verksamma i underhållningssektorn i synnerhet, vilket Scout Gaming också har gynnats av. Scout Gaming möter fortsatt stark efterfrågan samtidigt som vi, än så länge, bara har snuddat vid den långsiktiga marknadspotentialen. Vi har uppdaterat vår interna bedömning om den europeiska fantasy sports-marknadens potentiella storlek och gör för närvarande uppskattningen att den bedöms kunna uppgå till mellan 5,5-7,0 miljarder SEK avseende nettointäkter, vilket innebär cirka 2-3% av hela den totala marknaden för onlinespel i Europa. Uppskattningen bygger på en extrapolering av den data vi för tillfället har från våra lanserade kunder. Det är en attraktiv marknad och vi gör allt för att för att befästa och utöka vår position till konkurrenter. Scout Gamings Operatörsindex som mäter den underliggande kundaktiviteten uppgick till 2436, vilket är ökning med cirka 135 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. EBITDA förbättrades från -8,1 till -5,8 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades från -2,6 MSEK under föregående års fjärde kvartal, till 0,2 MSEK under fjärde kvartalet i år. Vi var mindre aggressiva i våra marknadsföringskostnader som primärt avser garanterade prispooler i jämförelse med det tredje kvartalet, detta för att säkerställa att vi får valuta för de investeringar vi gör i dessa och det är glädjande att se att det teoremet håller och att vi trots det når en rekordnivå för vårt operatörsindex. Framöver förväntas vi vara mer aggressiva avseende denna marknadsföring. Vi fortsätter i anslutning till detta också att kraftigt investera i produktutveckling, för att säkerställa hög framtida tillväxt.” Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till bokslutskommunikén.

Fjärde kvartalet: oktober – december 2020

• Intäkterna uppgick till 16,9 MSEK (10,0), motsvarande en tillväxt om 69% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

• EBITDA förbättrades till -5,8 MSEK (-8,1)

• Periodens resultat uppgick till -13,9 MSEK (-13,3)

• Resultat per aktie uppgick till -0,7 kr (-1,4)

• Operatörsindex uppgick till 2436 (1035), jämfört med motsvarande kvartal föregående år uppgår tillväxten till 135%

Helåret: januari – december 2020

• Intäkterna uppgick till 46,9 MSEK (25,7)

• EBITDA uppgick till -39,2 MSEK (-42,8)

• Periodens resultat uppgick till -54,6 MSEK (-52,2)

• Resultat per aktie uppgick till -3,1 kr (-3,8)

Händelser efter periodens utgång

• Scout Gaming lanserade ytterligare en produkt till sin prisbelönta portfölj. Pick’em Jackpot-spelet kombinerar traditionell sportkunskap med en jackpot. Spelet gjordes tillgängligt för användare på Fanteam i mitten av januari för att inom kort kunna distribueras ut i vårt B2B nätverk av kunder

• Scout Gaming ingick avtal med AB Trav & Galopp (ATG), Sveriges största speloperatör mätt i omsättning. Bolagen har en överenskommelse om att gemensamt lansera Scout Gamings prisbelönta DFS-produkt på ATG.se, med en förväntad soft-launch under andra kvartalet 2021, följt av en bredare marknadslansering under det tredje kvartalet, i anslutning till starten av engelska Premier League och andra större europeiska ligor

Den fullständiga rapporten finns bifogad i detta utskick samt tillgänglig på: https://www.scoutgaminggroup.com/investor-relations/financial-reports.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: [email protected].

 

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är ren prisbelönt licensierad och reglerad leverantör av B2B-Fantasy Sports & Betting. Bolaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning supporterad av sportspels-innovationer såsom Player Matchups, Player Odds & Pick’em Jackpot. Scout Gaming-plattformen (SGP) har stöd för alla stora sporter och ligor samt levererar en unik realtidsbaserad underhållningsupplevelse. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Scout Gaming är noterat på Stockholm Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 26 februari 2021, klockan 08.00 CET.