Back to press releases

Scout Gaming publicerar Q1 2020: Intäkterna ökade med 149% till 8,7 MSEK

”Vi inledde året i högt tempo och med bibehållet gott momentum från det fjärde kvartalet förra året. Intäkterna ökade med 149% till 8,7 MSEK, samtidigt som samtliga resultatmått förbättrades jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I mitten av mars upplevde vi dock, likt många delar av världen, ett abrupt stopp till följd av det globala utbrottet av COVID-19. Eftersom vi själva kontrollerar hela produktionskedjan, allt från den tekniska plattformen, statistik och prissättning avseende sporter och event, till grafisk utformning har vi lyckats tillhandahålla en konkurrenskraftig produkt trots att sportkalendern sett väldigt annorlunda ut de senaste månaderna. Vi har med ett dedikerat team dessutom fortsatt leverera mängder av spelbara event där majoriteten av vår volym sedan början av april kommer från Esport-relaterade marknader. Vi har tidigare uppgett att vi från Norsk Tipping förväntar oss ’väsentlig påverkan’ på våra intäkter, detta kvarstår och förväntas enligt nuvarande bedömning om sportkalendern, börja realiseras under andra halvåret.” Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till delårsrapporten.

Kvartalet: januari – mars 2020

• Intäkterna uppgick till 8,7 MSEK (3,5), motsvarande en tillväxt om 149% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

• EBITDA förbättrades till -11,7 MSEK (-14,7)

• Periodens resultat förbättrades till -9,8 MSEK (-16,1)

• Resultat per aktie uppgick till -0,6 kr (-1,2)

• Operatörsindex (som är ett mått på aktiviteten bland bolagets kunder) uppgick till 1004 (549), en tillväxt om 83%

• Scout Gaming genomförde riktade nyemissioner om cirka 36 MSEK till institutionella och industriella investerare. Nyemissionerna tecknades av bland andra Topline Capital Management, Tekkorp LLC, Enlabs AB (publ), Knutsson Holdings AB, Novobis AB.

• Scout Gaming kommer att tillhandahålla Norsk Tipping fantasy sports efter att ha vunnit en upphandling och signerat avtal med statligt kontrollerade Norsk Tipping.

• Scout Gaming ingick avtal med Bet Entertainment Technologies. Avtalet ger Bet Entertainment Technologies full tillgång till Scout Gamings DFS-plattform som gör det möjligt för dem att erbjuda en komplett Daily Fantasy Sports-lösning till alla sina kunder på den internationella marknaden. Bet Entertainment driver en växande verksamhet i Sydamerika samt är aktiva i Portugal med Bet.pt, som anses vara den största sportoperatören på den reglerade portugisiska marknaden. 

• Scout Gaming tecknade ett distributionsavtal med NetEnt, genom deras Netent Connect.

Händelser efter periodens utgång
• Scout Gaming ingick avtal med Hero Gaming om leverans av bolagets spelplattform. Hero Gaming väntas lansera ett flertal av Scout Gamings produkter, varav en helt nyutvecklad jackpotprodukt.

• Scout Gaming lanserade Esport-relaterade marknader för hela sitt produktutbud, lanseringen skedde initialt på den egna operatören Fanteam.com och fanns sedan mitten av april tillgängligt hos externa partners.

• Scout Gaming tecknade ett avtal med GLHF.gg, en plattform som stärker bandet mellan professionella Esportslag och deras fans.

Den fullständiga rapporten finns bifogad i detta utskick samt tillgänglig på: https://www.scoutgaminggroup.com/investor-relations/financial-reports.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 758 16 68
E-mail: [email protected].

 

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 20 maj 2020, klockan 08.00 CET.