Back to press releases

Scout Gaming lämnar kompletterande information om avtal med Luckia

Scout Gaming Group lämnar kompletterande information kring tidigare pressmeddelande avseende avtal med Luckia.

Tidpunkt för intäkter
Det är osäkert när i tid intäkter väntas från avtalet med Luckia. Luckia förväntas lansera i anslutning till fotbolls-VM, men det är osäkert om de kommer att hinna erhålla erforderliga licenser för spel om pengar i tid till fotbolls-VM, således kan en så kallad free-to-play-plattform initialt erbjudas Luckias slutkunder.

Faktorer som påverkar intäkterna
Scout Gamings långsiktiga intäkter är avhängiga hur stor andel av Luckias kunder som kommer att spela Scout Gamings spel, samt i vilken utsträckning dessa spelare kommer att spela. Vidare har Scout Gamings storlek på nätverk betydelse för spelets attraktionskraft på sikt. Då ett större nätverk väntas kunna erbjuda större potter och således öka spelets attraktionskraft för slutkonsumenter.  

Luckia avser att ingå i det globala likviditetsnätverk som Scout Gaming etablerat. I nätverket ingår eller avser att ingå, sedan tidigare 1XBet, GML Interactive, Betsson, Bethard, Nordic Leisure, ComeOn, Starpick, Gofantasy, Fanteam och PAF, varav de tre sistnämnda har gått live med Scout Gamings produkt och har inkluderats i nätverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och poolspel. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 29 maj 2018, klockan 11.30 CET.